Κατασκευή ιστοσελίδας vidneo.gr


Φορέας Έργου

VIDNEO - Video Production Services

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου της εταιρείας Vidneo. Υπηρεσίες παραγωγής εταιρικών βίντεο, διαφημιστικών και τηλεοπτικών σποτ. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2018

Url(s)

https://www.vidneo.gr