Υπηρεσίες δημιουργίας web site - Κέντρο δια βίου μάθησης Άννα Ξένου


Φορέας Έργου

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Άννα Ξένου

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Άννα Ξένου. Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε επαγγέλματα ομορφιάς & ευεξίας. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2018

Url(s)

https://www.xenouanna.gr