Σχεδιασμός & ανάπτυξη της ενημερωτικής δικτυακής πύλης του ΕΕΑ


Φορέας Έργου

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη του ειδησεογραφικού portal του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Wordpress

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2018

Url(s)

https://www.eea.gr