Υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδας megatugs.com


Φορέας Έργου

MEGATUGS

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την εταιρεία θαλασσίων ρυμουλκών MEGATUGS. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάιος 2017

Url(s)

http://www.megatugs.com