Σχεδιασμός ιστοσελίδας Alexcis - Λύσεις Πληροφορικής


Φορέας Έργου

Σχοινάς Αλέξανδρος

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δυναμικού web site για την επιχείριση παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής Alexcis.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2018

Url(s)

http://www.alexcis.gr