Σχεδιασμός - ανάπτυξη ιστοσελίδας Wise Education


Φορέας Έργου

Wise Education

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός ιστοσελίδας για την παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Wise Education

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2018

Url(s)

http://www.wise.edu.gr