Υπηρεσίες web design - web development - xenou.gr


Φορέας Έργου

Άννα Ξένου

Αντικείμενο Έργου

Υπηρεσίες web design & web development για το νέο site της επιχείρησης εμπορίας επαγγελματικών προϊόντων ομορφιάς, Άννα Ξένου

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιανουάριος 2019

Url(s)

https://www.xenou.gr