Σχεδιασμός - υλοποίηση του web site της Global Education Services


Φορέας Έργου

Global Education

Αντικείμενο Έργου

Υλοποίηση δικτυακού τόπου για την παρουσίαση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της εταιρείας Global Education

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2019

Url(s)

https://www.globaledu.gr