Ανάπτυξη - σχεδιασμός δικτυακού τόπου Goulas Protection S.A.


Φορέας Έργου

Γούλας Protection A.E.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός - ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων της Goulas Protection Α.Ε.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Απρίλιος 2019

Url(s)

https://www.goulas-protection.gr