Ανάπτυξη - σχεδιασμός δικτυακού τόπου Sigalos S.A.


Φορέας Έργου

Σιγαλός Α.Ε.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός - ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων της Σιγαλός Α.Ε.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2019

Url(s)

https://sigalosae.gr