Ανάπτυξη - σχεδιασμός δικτυακού τόπου Pietris Bakery


Φορέας Έργου

Hellenic Bakery Α.Ε.

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός - ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων της Βιομηχανίας αρτοπαρασκευασμάτων & Catering Πιέτρης (Pietris Bakery)

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2019

Url(s)

https://www.pietris.gr/