Υπηρεσίες ανάπτυξης δικτυακού τόπου για τις βίλλες Long Beach


Φορέας Έργου

Long Beach Seaside Villas

Αντικείμενο Έργου

Υπηρεσίες ανάπτυξης - υλοποίησης του δικτυακού τόπου για τις παραθαλλάσιες βίλλες - τουριστικά καταλύμματα Long Beach

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Αύγουστος 2019

Url(s)

http://www.longbeachvillas.gr