Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης (e-learning) για ΙΕΚ - ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ


Φορέας Έργου

ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθηνών

Αντικείμενο Έργου

Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα συνεργασίας για το ακαδημαϊκό προσωπικό του οργανισμού με εξελιγμένες δυνατότητες παρακολούθησης του ωρολογίου προγράμματος, λήψης απουσιών μαθητών και παρακολούθησης της ακαδημαϊκής πορείας των σπουδαστών.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - School Dashboard

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2018

Url(s)

https://www.iekdeltaathens.gr