Πλατφόρμα e-learning για ασφαλιστική εταιρεία - Victory Promise


Φορέας Έργου

Victory Promise Insurance Services

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα e-learning για στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2018

Url(s)

https://elearning.victorypromise.gr