Σχεδιασμός και ανάπτυξη του e-shop της ABC Editions


Φορέας Έργου

ABC Editions - Κατερίνα Τσουχτίδη

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος των Γαλλικών Εκδόσεων ABC Editions της κας Κατερίνας Τσουχτίδη.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2012

Url(s)

http://e-shop.abc-tsouctidi.gr/