Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος nutricent.gr


Φορέας Έργου

Nutricent - Συμβουλευτικό Κέντρο Διατροφής

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shop για τη διάθεση και on-line αγοράς διατροφικών προγραμμάτων.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2016

Url(s)

http://www.nutricent.co.uk