Ανάπτυξη e-shop για το Visualstore


Φορέας Έργου

Visualstore - Gadgets & Gaming House

Αντικείμενο Έργου

Υπηρεσίες σχεδιασμού & ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2017

Url(s)

https://www.visualstore.gr