Κατασκευή ιστοσελίδας της Προδρομίδης


Φορέας Έργου

Προδρομίδης - Τέντες & Συστήματα Σκίασης

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακού τόπου με κατάλογο προϊόντων για την εταιρεία Προδρομίδης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2018

Url(s)

https://www.prodromidis.gr