Κατασκευή ιστοσελίδας του easygreek.gr


Φορέας Έργου

easyGreek - Εφαρμογή Εκμάθησης Ελληνικών

Αντικείμενο Έργου

Ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εφαρμογής easyGreek

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Απρίλιος 2018

Url(s)

https://www.easygreek.gr