Κατασκευή e-shop για εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων


Φορέας Έργου

Organizer Stores - Όμιλος Βογιατζόγλου - Εξοπλισμός Επαγγελματικών Χώρων

Αντικείμενο Έργου

Υπηρεσίες σχεδιασμού & ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) εξοπλισμού επαγγελματικών χώρων για την Organizer Stores - Όμιλος Βογιατζόγλου.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάιος 2019

Url(s)

https://www.organizerstores.gr