Κατασκευή e-shop υποδημάτων από την RDC Informatics.


Φορέας Έργου

Inshoes.gr - Ηλεκτρονικό Κατάστημα Υποδημάτων

Αντικείμενο Έργου

Υπηρεσίες σχεδιασμού & ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) υποδημάτων inshoes.gr.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2018

Url(s)

https://www.inshoes.gr