Ανάπτυξη ιστοσελίδας με οnline booking - Σύστημα οnline Κρατήσεων


Φορέας Έργου

AriaHotels - Αλυσίδα Βoutique Ξενοδοχείων & Ανεξάρτητων Κατοικιών

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακού τόπου με σύστημα online booking για λογαριασμό της αλυσίδας Βoutique Ξενοδοχείων & Ανεξάρτητων Κατοικιών AriaHotels.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2019

Url(s)

https://www.ariahotels.gr