Κατασκευή E-shop για το One Design Specialists


Φορέας Έργου

One Design Specialists - Κατάστημα Αθλητικών Ειδών

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shop για τη διάθεση και on-line αγορά αθλητικών ειδών.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2020

Url(s)

https://www.onedesign.gr/