Κατασκευή e-shop ειδών γάμου και βάπτισης από τη RDC Informatics.


Φορέας Έργου

Annas Secret - Είδη γάμου και βάπτισης

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shop για τη διάθεση και on-line αγορά ειδών γάμου και βάπτισης.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2020

Url(s)

https://www.annassecret.gr/