Κατασκευή ιστοσελίδας της Γκαλερί e-project gallery


Φορέας Έργου

e-project gallery - Γκαλερί

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακού τόπου με κατάλογο προϊόντων για τη γκαλερί e-gallery.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Αύγουστος 2020

Url(s)

https://www.e-projectgallery.com/