Σχεδιασμός και ανάπτυξη του e-shop της Olix Oil International


Φορέας Έργου

Olix Oil International - Παραγωγή & Διάθεση Ελαιολάδου

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shop προϊόντων ελαιολάδου για το  brand Olix Oil International 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Φεβρουάριος 2019

Url(s)

https://www.olixoil.com/