Κατασκευή ιστοσελίδας την εταιρεία ANiMA - The 3D Printer Experts


Φορέας Έργου

ANiMA - The 3D Printer Experts - Υπηρεσίες Τρισδιάστατης Εκτύπωσης

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shop για τη διάθεση και on-line αγορά προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2019

Url(s)

https://shop.anima.gr/