Ανάπτυξη e-shop για τις εκδόσεις Music Books


Φορέας Έργου

Music Books - Μουσικές Εκδόσεις

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη e-shop για τη διάθεση και on-line αγορά μουσικών βιβλίων

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2019

Url(s)

https://www.musicbooks.gr/