Ανάπτυξη ιστοσελίδας με οnline booking - Σύστημα οnline Κρατήσεων


Φορέας Έργου

Aegean Tennis Centre - Αθλητικό Κέντρο και Σχολή

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακού τόπου με σύστημα online booking για λογαριασμό του Aegean Tennis Centre.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Απρίλιος 2019

Url(s)

https://online.aegeantenniscentre.com/