Κατασκευή ιστοσελίδας Β2Β της Vector Brands.


Φορέας Έργου

Vector Brands - Προϊόντα DIY, Χρωματοπωλείων

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακού τόπου με κατάλογο προϊόντων και b2b σύστημα παραγγελιοληψίας για τους συνεργάτες χονδρικής της εταιρείας Vector Brands.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάιος 2019

Url(s)

https://b2b.vectorbrands.gr