Κατασκευή ιστοσελίδας Β2Β της BIGSOLAR A.E.


Φορέας Έργου

BIGSOLAR A.E. - Διανομέας Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακού τόπου με κατάλογο προϊόντων και b2b σύστημα παραγγελιοληψίας για τους συνεργάτες χονδρικής της εταιρείας BIGSOLAR A.E.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

Nop Commerce E-Business Platform

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάρτιος 2019

Url(s)

http://www.bigled.gr