Σχεδιασμός & ανάπτυξη του pbrands.gr από την RDC Informatics


Φορέας Έργου

Premium Brands

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός - ανάπτυξη δικτυακού τόπου για την παρουσίαση των προϊόντων της Premium Brands

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Content Optimizer CMS

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2021

Url(s)

https://pbrands.gr/