Πλατφόρμα e-learning για τον Σταθμό Γνώσης


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Όμιλος Σταθμός Γνώσης

Αντικείμενο Έργου

Κατασκευή πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης για τον Σταθμό Γνώσης. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη διαδικασιών τηλε-εκπαίδευσης (e-learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2019

Url(s)

https://learn.stathmosgnosis.gr