Ψηφιακή Πλατφόρμα e-Learning για το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Φορέας Έργου

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αντικείμενο Έργου

Ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης (e-Learning) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες υλοποίησης σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2019

Url(s)

https://kedivim-elearning.uom.gr/