Πλατφόρμα e-learning για το Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ


Φορέας Έργου

Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης για το  Κέντρo Ξένων Γλωσσών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Απρίλιος 2020

Url(s)

https://www.e-panagiotopoulou.gr