Πλατφόρμα e-learning για τα Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας για τα Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη διαδικασιών εξ αποστάσεως διδασκαλίας  (e-learning) του ιδιωτικού σχολείου.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάιος 2020

Url(s)

https://athpaideia.digitalschool.gr/