Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ασπασία Μίχου


Φορέας Έργου

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ασπασίας Μίχου

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ασπασία Μίχου. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάιος 2020

Url(s)

https://learn.michou.gr/