Ψηφιακή Πλατφόρμα e-learning για την Secret Key Business Consultants


Φορέας Έργου

Secret Key Business Consultants

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης της εταιρείας Secret Key Business Consultants. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας εξειδικευμένης γνώσης για το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών των επιχειρήσεων.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Μάιος 2020

Url(s)

https://secretkey.digitalschool.gr/