Πλατφόρμα e-learning για τα Νομικά Φροντιστήρια ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


Φορέας Έργου

Νομικά Φροντιστήρια ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αντικείμενο Έργου

Κατασκευή ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τα νομικά φροντιστήρια ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Απρίλιος 2020

Url(s)

https://e-learning.giannopoulosm.gr