Πλατφόρμα e-learning για τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Φάσμα


Φορέας Έργου

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Φάσμα

Αντικείμενο Έργου

Κατασκευή πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτικό οργανισμό Φάσμα. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη διαδικασιών εξ αποστάσεως (e-learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2020

Url(s)

https://fasma.digitalschool.gr