Ψηφιακή Πλατφόρμα e-learning για το φροντιστήριο Ορόσημο Άθμονον


Φορέας Έργου

Φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ορόσημο Άθμονον

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες υλοποίησης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) του φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Ορόσημο Άθμονον. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2020

Url(s)

https://orosimo.digitalschool.gr/