Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning για την e-Αnko


Φορέας Έργου

e-Αnko

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης για τη e-Anko. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη ολοκλήρωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως (e-learning), τουριστικών επαγγελμάτων.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2020

Url(s)

https://my.anko.edu.gr