Πλατφόρμα e-learning Εκπαιδευτικού Ομίλου Le Monde.


Φορέας Έργου

Le Monde

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για τον εκπαιδευτικό όμιλο Le Monde.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Οκτώβριος 2020

Url(s)

https://my.lemonde.edu.gr