Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning για την Marine Trust


Φορέας Έργου

Ναυτιλιακή Εταιρεία Marine Trust

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Learning) για την Ναυτιλιακή Εταιρεία Marine Trust.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Url(s)

http://www.e-learning-marinetrust.com