Πύλη Ψηφιακής Πλατφόρμας e-learning Blinkus.gr για τον Εκδοτικό Οίκο Hillside Press Publishing


Φορέας Έργου

Εκδοτικός Οίκος Hillside Press Publishing

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη δικτυακής πύλης ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης Blink Us για τον Εκδοτικό Οίκο Hillside Press Publishing. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη διαδικασιών εξ αποστάσεως (e-learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2020

Url(s)

https://www.blinkus.gr