Πλατφόρμα e-learning για το Φροντιστήριο e-dialogos


Φορέας Έργου

Φροντιστήριο e-dialogos

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης για το Φροντιστήριο e-dialogos. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη διαδικασιών εξ αποστάσεως (e-learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούνιος 2020

Url(s)

https://www.e-dialogos.gr