Πλατφόρμα e-learning για την NEXTWAVE Academy


Φορέας Έργου

NEXTWAVE Academy

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας για την NEXTWAVE Academy. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη διαδικασιών εξ αποστάσεως (e-learning).

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Ιούλιος 2020

Url(s)

https://nextwave.learningandtraining.org