Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης για την Ακαδημία Nextwave Safety.


Φορέας Έργου

Nextwave Safety Academy USA

Αντικείμενο Έργου

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης για την Ακαδημία Nextwave Safety USA. Ενσωμάτωση κατάλληλου ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας μαθημάτων SST σε  επαγγελματίες κατασκευαστές.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Δεκέμβριος 2020

Url(s)

https://learning.nextwavesafety.org/