Πλατφόρμα e-learning αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών Linguaphone


Φορέας Έργου

Linguaphone

Αντικείμενο Έργου

Σχεδιασμός & ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τις ανάγκες υλοποίησης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) εκμάθησης ξένων γλωσσών της Linguaphone.

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Νοέμβριος 2021

Url(s)

https://www.elinguaphone.gr/