Πλατφόρμα e-learning για τα Φροντιστήρια Μ.Ε. Άνοδος


Φορέας Έργου

Φροντιστήρια Μ.Ε. Άνοδος

Αντικείμενο Έργου

Ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης για τα Φροντιτήρια Μέσης Εκπαίδευσης Άνοδος. 

Τεχνολογίες Υλοποίησης

MELO - Digital School e-Learning Ecosystem

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Σεπτέμβριος 2020

Url(s)

https://anodosme.digitalschool.gr